Καταστατικό

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας.

Για να κατεβάσετε το καταστατικό πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.adobe.com.