Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας

Πρόεδρος: Φοίβος Μαδιανός

Αντιπρόεδρος: Χάρης Καλαϊτζάκης

Απερχόμενος Πρόεδρος: Πέτρος Δαμουλής

Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Παπαϊωάννου

Ταμίας: Νικόλαος Μάρκου

Μέλη: Σπύρος Βασιλόπουλος, Σωτήρης Ζησόπουλος, Γεώργιος Χαραλαμπάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Δήμητρα Σακελλάρη, Ξανθίπη Δερέκα