Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Εδώ μπορείτε να βρείτε την αίτηση εγγραφής μέλους στη Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία σε μορφή pdf.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Adobe Reader. Αν δεν το έχετε, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.adobe.com.