ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας.

Δείτε το αρχείο σε μορφή PDF εδώ