Στόχοι και Προοπτικές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δανάη Απατζίδου

Ιωάννης Βούρος

Ξανθίππη Δερέκα

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

Βασίλειος Πανής

 

Print ISSN: 1105-3054

Web ISSN: 1792-3387

Συχνότητα έκδοσης: Ετήσια

Βασικός σκοπός των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων είναι να αποτελέσει ένα μέσο για τη διάδοση της σύγχρονης επιστημονικής και κλινικής προόδου στον τομέα της Περιοδοντολογίας και των συναφών ειδικοτήτων σε κλινικούς, ερευνητές, και συναδέλφους στον ακαδημαϊκό χώρο. Η θεματολογία που καλύπτεται περιλαμβάνει τη δομή, παθοφυσιολογία και επούλωση των περιοδοντικών ιστών, τη διάγνωση, επιδημιολογία, μικροβιολογία, και ανοσολογία των περιοδοντικών νόσων, την πρόληψη, πρόγνωση και αντιμετώπιση των περιοδοντικών παθολογικών καταστάσεων με συμβατικές και σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, καθώς και τις βιολογικές και κλινικές διαστάσεις της εμφυτευματικής οδοντιατρικής.

Από το 2006, το έντυπο υιοθέτησε τη μορφή μονογραφίας και καλύπτει διεξοδικά ένα συγκεκριμένο θέμα σε κάθε τόμο αποτελώντας ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα στη διαθέσιμη περιοδοντολογική βιβλιογραφία. Ο Επιστημονικός Εκδότης μορφοποιεί τον κατάλογο των περιεχομένων και προσκαλεί διακεκριμένους κλινικούς και ερευνητές να αναπτύξουν το συγκεκριμένο κεντρικό θέμα του τεύχους. Το έντυπο, που βασίζεται στη διαδικασία της κρίσης των υποβαλλόμενων άρθρων, εκδίδεται μια φορά κάθε χρόνο. Τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα αποτελούν την επίσημη έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, αλλά επιθυμεί να αποκτήσει ένα διεθνή ρόλο και να κερδίσει την παγκόσμια αναγνώριση.