Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δανάη Απατζίδου

Ιωάννης Βούρος

Ξανθίππη Δερέκα

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

Βασίλειος Πανής

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Βρότσος

Ανθούλα Διαμάντη-Κηπιώτη

Αντώνης Κωνσταντινίδης

Ανδρέας Παράσχης


 

Print ISSN: 1105-3054

Web ISSN: 1792-3387

Συχνότητα έκδοσης: Ετήσια

Βασικός σκοπός των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων είναι να αποτελέσει ένα μέσο για τη διάδοση της σύγχρονης επιστημονικής και κλινικής προόδου στον τομέα της Περιοδοντολογίας και των συναφών ειδικοτήτων σε κλινικούς, ερευνητές, και συναδέλφους στον ακαδημαϊκό χώρο. Από το 2006, το έντυπο υιοθέτησε τη μορφή μονογραφίας και καλύπτει διεξοδικά ένα συγκεκριμένο θέμα σε κάθε τόμο αποτελώντας ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα στη διαθέσιμη περιοδοντολογική βιβλιογραφία. Το έντυπο, που βασίζεται στη διαδικασία της κρίσης των υποβαλλόμενων άρθρων, εκδίδεται μια φορά κάθε χρόνο. Τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα αποτελούν την επίσημη έκδοση της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας και επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνή ρόλο.

Νέα και Ανακοινώσεις

  • Τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση !!!!

Τα τελευταία χρόνια, πολλά αξιόλογα διεθνή έντυπα έχουν εξελιχθεί ηλεκτρονικά και είναι πλέον διαθέσιμα και σε ψηφιακή μορφή. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την έκδοση τους, η έντυπη μορφή των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων συνοδεύεται για πρώτη φορά φέτος από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό έντυπο που περιέχει όλα τα άρθρα του τεύχους σε διαβιβάσιμη pdf μορφή. Ο ιστότοπος της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας (www.periodontology.gr) φιλοξενεί το αντίστοιχο ηλεκτρονικό περιοδικό. Πιο σημαντικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας επέλεξε την ελεύθερη και απεριόριστη ηλεκτρονική διαθεσιμότητα του εντύπου. Η πολιτική της ελεύθερης πρόσβασης ταυτίζεται με παρόμοιες στρατηγικές ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού οργανισμών, υπηρεσιών και άλλων εντύπων.

  • Τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα είναι πλέον δίγλωσσα !!!!

Ξεκινώντας από το γενέθλιο 20ο τόμο του 2009, τα Περιοδοντολογικά Ανάλεκτα εκδίδονται ταυτόχρονα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Αν και τα Ελληνικά εξακολουθούν να είναι η επίσημη γλώσσα των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων, η έκδοση στα Αγγλικά φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα περιορισμένα όρια του αναγνωστικού κοινού της Ελληνικής γλώσσας και να αυξήσει την αναγνωσιμότητα του εντύπου. Οι πρόσφατες αλλαγές έχουν στόχο από τη μια να παρέχουν σημαντική ορατότητα, αναγνωσιμότητα, και απήχηση στους συγγραφείς των Περιοδοντολογικών Αναλέκτων και από την άλλη να οδηγήσουν το έντυπο στο σύγχρονο, έντονα ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές επιστημονικό, εκδοτικό περιβάλλον.

Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία

Η Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Περιοδοντολογίας (European Federation of Periodontology, EFP) από το 1993.